POLLEN.CITY
Malmö
Malmö

Luftkvalitet:

Bra

Träd

Ingen nivå uppmätt

Gräs

Ingen nivå uppmätt

Buskar

Ingen nivå uppmätt

Pollenrapport för Malmö

Pollen / Luftkvaliteten för Malmö uppdaterades .

Pollennivån för träd är Ingen nivå uppmätt, gräs nivån är Ingen nivå uppmätt och buskar/ogräs nivån är Ingen nivå uppmätt.

Luftkvaliteten i Malmö är just nu: Bra

Daglig pollenrapport via e-post

Få en gratis daglig pollenrapport, skriv in din e-postadress nedan.

Historisk pollennivå i Malmö

Historisk luftkvalitet i Malmö