POLLEN.CITY
Stockholm
Stockholm

Luftkvalitet:

Mycket bra

Träd

Ingen nivå uppmätt

Gräs

Ingen nivå uppmätt

Buskar

Ingen nivå uppmätt

Pollenrapport för Stockholm

Pollen / Luftkvaliteten för Stockholm uppdaterades .

Pollennivån för träd är Ingen nivå uppmätt, gräs nivån är Ingen nivå uppmätt och buskar/ogräs nivån är Ingen nivå uppmätt.

Luftkvaliteten i Stockholm är just nu: Mycket bra

Följ @PollenStockholm för dagliga pollenrapporter!

Daglig pollenrapport via e-post

Få en gratis daglig pollenrapport, skriv in din e-postadress nedan.

Historisk pollennivå i Stockholm

Historisk luftkvalitet i Stockholm