POLLEN.CITY
Västerås
Västerås

Luftkvalitet:

Mycket bra

Träd

Ingen nivå uppmätt

Gräs

Ingen nivå uppmätt

Buskar

Ingen nivå uppmätt

Pollenrapport för Västerås

Pollen / Luftkvaliteten för Västerås uppdaterades .

Pollennivån för träd är Ingen nivå uppmätt, gräs nivån är Ingen nivå uppmätt och buskar/ogräs nivån är Ingen nivå uppmätt.

Luftkvaliteten i Västerås är just nu: Mycket bra

Daglig pollenrapport via e-post

Få en gratis daglig pollenrapport, skriv in din e-postadress nedan.

Historisk pollennivå i Västerås

Historisk luftkvalitet i Västerås