Pollen - City

Arter - Tall

Tall

Allergenicitet
Låg
Säsong
Vår
Typ
Träd

Det finns många olika arter av tallar, men den vanligaste är Pinus Sylvestris eller engelsk eller tall. Tallar växer till cirka 6 meter höga, men det högsta kända exemplaret uppmättes till över 117 meter! Tallen är ett vintergrönt barrträd. Den tillhör tallfamiljen, som inkluderar andra medlemmar som tex gran.

Det vetenskapliga namnet för denna art är Pinus. Ordet "tall" kommer från grekiskan för "kotte", och syftar på hur dess kottar ser ut som små kottar ovanpå deras grenar. Denna klassificering inkluderar alla gymnospermer (icke-blommande växter) utom gingko och cycad.

Trädet är hemma i Europa, Asien, norra Afrika och Nordamerika. Den kan hittas växande vild på många platser runt om i världen, inklusive Sri Lanka och Japan.

Tallen har odlats i tusentals år eftersom den växer bra i kalla klimat med lite vatten och låg bördighet i jorden. Faktum är att många människor anser att det är den perfekta julgranen på grund av dess unika form som gör dem idealiska för att dekorera hem under denna säsong.

Barken på mogna träd är tjock, fjällig och gråbrun. Detta kan ses när man tittar på tvärsnittet av en talls stam. Den utgör det som kallas korkkambium eller floemvävnad. Detta lager av bark skyddar trädet från insekter och sjukdomar. Korkcellerna är gjorda av döda celler som separeras av vattenkanaler som används för fotosyntes (den process genom vilken växter gör mat). Under denna process växer nya levande celler ut från dessa döda tills de bildar ett skyddande barklager runt din talls stam!

Du kanske har hört att tallen är giftig, men vet du varför? Anledningen till detta är att alla delar av trädet anses vara giftiga vid förtäring. Hartset som produceras från denna växt kan användas för att göra terpentin, tjära och olja. Det används också för att göra en typ av harts som kallas tallharts.

Kotterna är 4–8 cm långa, med breda fjäll; de mognar blekbruna cirka 18 månader efter pollineringen. Frukten är ätbar och lite sötsmakande när den är mogen på sensommaren eller tidig höst.

Pollenet är allergiframkallande. Tallpollen är en vanlig orsak till astma och hösnuva. Det är också en stor utlösande faktor för andra allergiska reaktioner, inklusive nässelfeber och eksem. Tallpollen släpps ut på våren av hanblommor, som växer på tallar (Pinus-arter). Pollenet färdas sedan genom luften när det bärs av vindströmmar eller släpps ut från huden när du svettas eller andas hårt.

Tallen har länge använts i områden med dåligt dränerad eller sur jord, som i Skandinavien och Finland. Det tål hårda förhållanden, och det är ett av de viktigaste träden i många skogar över hela Europa. Nålarna är en bra källa till proteinmat för djur som gnagare och rådjur, som äter dem när de är tillräckligt unga för att lätt smälta dem. Fröna innehåller så mycket olja att de kan användas som matolja!

Läs mer om Tallen hos Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tall
Tall
Image from Wikipedia