POLLEN.CITY
Googe play icon

Tall

Allergenicitet
Låg
Säsong
Vår
Typ
Träd

Trädet tall är ett av de mest kända träden i skandinaviska länder och växer vanligtvis i skogar. Det är ett stort träd som kan växa upp till 50 meter högt och har en smal, rak krona. Barken är mörkgrå och rutig och bladen är långa och spetsiga.

Tallen är ett hållbart träd och kan leva i hundratals år. Det är också ett viktigt träd för många djurarter, som harar, rådjur och ekorrar, som alla använder trädets blad som mat. Tallen har också länge använts av människor för att tillverka papper, massa och byggmaterial.

Pollen från trädet tall kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa människor. Symptom på tallpollensallergi kan inkludera rinnande näsa, nysningar, kliande ögon och halsont. En person som är allergisk mot tallpollen kan få lindring genom att undvika att vistas utomhus under tider då pollenet är som mest aktivt, såsom på morgnar och kvällar. Det kan också vara hjälpsamt att använda en luftrenare inomhus och att tvätta händerna ofta för att undvika att pollenet kommer i kontakt med huden. Personer som lider av allvarliga allergiska reaktioner kan också behöva ta mediciner som antihistaminer för att lindra symtomen.

Det är viktigt att notera att tallpollen är mycket luftburet och kan spridas över långa avstånd, så även om du inte bor nära en tallskog kan du fortfarande vara utsatt för pollenet. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns många olika allergier och att symtomen kan variera stort från person till person. Det är därför viktigt att lära sig om sin egen allergiska reaktion och att ta de åtgärder som krävs för att minimera exponeringen för allergiframkallande ämnen.

Läs mer om Tallen hos Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tall
Tall
Image from Wikipedia